خانه / پایدار کننده

پایدار کننده

پایدار کننده کف کاپوچینو که محصولی است مکمل فومر برای ثبات کف و افزایش پایداری کف در زمان مصرف محصول با مقدار مصرفی 1 درصد در تولید و کاهش 6 درصدی فومر قابلیت کیفیت برتر و قیمت تمام شده کاپوچینو را دارد.

خرید پایدار کننده کف کاپوچینو

پایدار کننده کف کاپوچینو

پایدار کننده کف کاپوچینو پودری قابل استفاده در زمان تولید کاپوچینو است که پایداری کف کاپوچینو از بارزترین شاخصه محصول است و محصول یک تولید کننده را از نظر مصرف کننده بسیار با کیفیت جلوه می دهد. پایدار کننده کف کاپوچینو پایدار کننده کف کاپوچینو فله ۲۰ کیلویی تولید ایران …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام